Handlekurv


Handlekurven er tom

0,-

Kurs rømmingssikring


2.950,-
Antall:

Beskrivelse

Vi i MarinHelse ønsker å bidra til en mer bærekraftig næring og har tatt fatt i et av næringens største problem, rømming av oppdrettsfisk. Vi har utviklet et nettbasert rømmingssikringskurs med et sterkt fokus på en god pedagogisk rød tråd gjennom kurset. Kurset er satt sammen av bilder, videoer, kontrollspørsmål og interaksjoner som bidrar til å holde fokuset oppe og øker læringsutbyttet. Dette kurset er spennende og inneholder minst like mye kunnskap, hvis ikke mer enn hva man får i klasseroms format.

Trykk her for video av kurset 

Kursinnhold

Modul 1 tar for seg de negative konsekvensene med rømming hvor vi ser på rømmingsstatistikk, villaksens historie, bestandsutvikling, livssyklus og bestandstrusler. Vi forklarer hva de underliggende biologiske effektene rømming av oppdrettslaks har på villaksen og vi setter søkelys på hva rømt laks foretar seg etter å ha rømt.

Modul 2 tar for seg årsakene til rømming fra akvakulturanlegg, både for settefisk og matfisk. I modulen ser vi på direkte og medvirkende årsaker samt omstendigheter rundt rømmingshendelser. I slutten av modulen er det en temaside med praktiske eksempler på hendelser som har inntruffet tidligere.

Modul 4 tar for seg lover og forskrifter som er tilknyttet rømming. Modulen beskriver hva selskap må gjennomføre for å oppfylle regelverket. Modulen tar praktisk for seg varsling, gjenfangst og viktigheten med en beredskapsplan samt hvordan man kan øve på handlingsmønster ved rømminger.  

Læringsmål

Modul 1 – «Negative konsekvenser med rømming» gir en biologisk forståelse av hvorfor rømming er problematisk for naturen. Modulen er ment som en kunnskapspakke som gir kunnskap om hvorfor rømmingssikringsarbeid er så viktig og hvorfor dette er et stort fokus i næringen og forvaltningen.

Modul 2 – «Rømming fra anlegg» beskriver hva som har vært hovedårsakene til rømming gjennom tiden. Denne modulen gir kursdeltaker mulighet til å gjenkjenne arbeidsoperasjoner som har større risiko for rømming enn andre. Målet med modulen er å bevisstgjøre havbruksteknikerne og andre som jobber tett på merdkanten om hva som kan forårsake rømming og hvordan de kan jobbe på en forsvarlig måte med tanke på å forhindre rømming.

Modul 3 – «Lover og forskrifter tilknyttet rømming» beskriver det omfattende regelverket som er tilknyttet rømming. Her er fokus på «å gjøre det riktige til riktig tid» og å bevisstgjøre de som jobber tett på merdkanten hva som det er viktig å ha kunnskap om. Modulen gir innsyn i hvem, hvordan og når det må varsles, gjenfanges, implementeres og øves på rømming.

Målgruppe

Kurset er tenkt for deg som jobber i oppdrettsnæringen. Kurset er relevant for havbruksteknikere, tjenesteleverandører, rederier, og de som har administrative roller i næringen uavhengig om du jobber med laks, rensefisk, torsk mm.

MarinHelse AS

MarinHelse AS


MarinHelse AS er en kunnskapsbedrift med fokus på regionale og nasjonale helseutfordringer. Vi samarbeider med de fleste aktørene innenfor fiskeoppdrett i Nord-Norge, i tillegg til at vi bistår med vår kompetanse til flere selskaper i Midt-Norge, samt internasjonalt. MarinHelse AS er per i dag den største fiskehelsetjenesten i Nord-Norge med 19 ansatte fordelt på fem kontorer i regionen: Tromsø, Lyngseidet, Finnsnes, Alta og Harstad.

Vår visjon

Vår visjon er å være en innovativ og engasjert kunnskapsbedrift med oppdrettsmiljø, fiskehelse og fiskevelferd i fokus, og gjennom vår kompetanse og erfaring bidra til en bærekraftig oppdrettsnæring.