Handlekurv


Handlekurven er tom

0,-

Kurs i veterinær medhjelper for settefisk


1.690,-
Antall:

Beskrivelse

Dette kurset er tilpasset deg som jobber med laksefisk i settefiskanlegg. Kurset er laget med hovedfokus på fiskevelferd, sykdomsforebygging og bruk av aktuelle legemidler, samt relevante behandlingsformer. Fokuset på å forebygge utbrudd av smittsomme sykdommer og ivareta fiskevelferden i norsk lakseoppdrett er stort, noe også de siste års endringer i lovverket viser. Dette kurset er laget for å imøtekomme disse utfordringene.

Trykk her for video av kurset 

Kursinnhold

Kurset er bygd opp av 7 separate leksjoner som omhandler mange ulike tema, direkte knyttet til læringsmålene. Hver leksjon inneholder videoer og bilder, samt spørsmål underveis, for å gjøre læringsutbyttet best mulig.

Læringsmål

  • Du skal kunne vite hvorfor det stilles krav om veterinær medhjelperkurs

  • Du skal kjenne til viktige begreper knyttet til legemidler

  • Du skal ha kjennskap til riktig bruk av legemidler på settefiskanlegg, det være seg bedøvelsesmidler, fôrbaserte legemidler og bademidler

  • Du skal kjenne til hva en vaksine er og hvilke vaksinetyper som finnes i oppdrett

  • Du skal ha grunnleggende kunnskap om hva som er beste praksis for vaksinering, og hvordan man maksimerer effekten av vaksinen

  • Du skal få grunnleggende kunnskap om biologi og anatomi hos fisk, og kunne utføre prøveuttak

Målgruppe

Alle som jobber på settefiskanlegg, samt de som jobber med kvalitet og prosedyrer. I tillegg er kurset godt egnet for fiskehelsepersonell som ønsker utdypende informasjon.

MarinHelse AS

MarinHelse AS


MarinHelse AS er en kunnskapsbedrift med fokus på regionale og nasjonale helseutfordringer. Vi samarbeider med de fleste aktørene innenfor fiskeoppdrett i Nord-Norge, i tillegg til at vi bistår med vår kompetanse til flere selskaper i Midt-Norge, samt internasjonalt. MarinHelse AS er per i dag den største fiskehelsetjenesten i Nord-Norge med 19 ansatte fordelt på fem kontorer i regionen: Tromsø, Lyngseidet, Finnsnes, Alta og Harstad.

Vår visjon

Vår visjon er å være en innovativ og engasjert kunnskapsbedrift med oppdrettsmiljø, fiskehelse og fiskevelferd i fokus, og gjennom vår kompetanse og erfaring bidra til en bærekraftig oppdrettsnæring.