Handlekurv


Handlekurven er tom

0,-

Kurs i veterinær medhjelper for matfisk


1.690,-
Antall:

Beskrivelse

Dette kurset er tilpasset et lovverk der matvaresikkerhet, fiskevelferd og sykdomsforebygging er fokusområder. Håndtering av laks i sjøfasen av produksjonssyklusen har økt betydelig som en konsekvens av økte utfordringer med lakselus. Dette har ført til at fokuset på fiskevelferd i sjøvannsfasen er større enn noen gang. Dette kurset er laget for å imøtekomme disse utfordringene, og skal gi røktere og fiskehelsepersonell nødvendig kunnskap for å kunne ivareta fiskevelferden under ulike operasjoner, som eksempelvis ikke-medikamentelle avlusinger. Kurset gir deltagerne også en innføring i hvordan man utfører lovfestede prøveuttak.

Trykk her for å se video av kurset 

Kursinnhold

Kurset er bygd opp av 8 separate leksjoner som omhandler mange ulike tema, direkte knyttet til læringsmålene. Hver leksjon inneholder videoer og bilder, samt spørsmål underveis, for å gjøre læringsutbyttet best mulig.

Læringsmål

  • Du skal kunne vite hvorfor det stilles krav om veterinær medhjelperkurs

  • Du skal kjenne til viktige begreper knyttet til legemidler

  • Du skal ha kjennskap til riktig bruk av legemidler på matfiskanlegg, det være seg bedøvelsesmidler, fôrbaserte legemidler og bademidler

  • Du skal kjenne til ulike former for ikke-medikamentelle behandlingsmetoder mot lakselus

  • Du skal kunne utføre velferdsscoring av fisk i forbindelse med ikke-medikamentell behandling

  • Du skal få grunnleggende kunnskap om biologi og anatomi hos fisk, og kunne utføre uttak av organpakker og screeningprøver

Målgruppe

Alle som jobber på matfiskanlegg, samt de som jobber med kvalitet og prosedyrer. I tillegg er kurset godt egnet for fiskehelsepersonell som ønsker utdypende informasjon

MarinHelse AS

MarinHelse AS


MarinHelse AS er en kunnskapsbedrift med fokus på regionale og nasjonale helseutfordringer. Vi samarbeider med de fleste aktørene innenfor fiskeoppdrett i Nord-Norge, i tillegg til at vi bistår med vår kompetanse til flere selskaper i Midt-Norge, samt internasjonalt. MarinHelse AS er per i dag den største fiskehelsetjenesten i Nord-Norge med 19 ansatte fordelt på fem kontorer i regionen: Tromsø, Lyngseidet, Finnsnes, Alta og Harstad.

Vår visjon

Vår visjon er å være en innovativ og engasjert kunnskapsbedrift med oppdrettsmiljø, fiskehelse og fiskevelferd i fokus, og gjennom vår kompetanse og erfaring bidra til en bærekraftig oppdrettsnæring.