Handlekurv


Handlekurven er tom

0,-

Kurs i Kjemikaliehåndtering


1.390,-
Antall:

Beskrivelse

De fleste innenfor havbruksnæringen vil i løpet av en arbeidsuke komme i kontakt med potensielt skadelige kjemikalier. Det er derfor svært viktig at vi vet hvordan vi skal håndtere disse kjemikaliene for å unngå person- og miljøskader. For å forhindre og forebygge slike skader er det viktig å kunne kartlegge eventuelle farer knyttet til disse kjemikaliene. Det er arbeidsgivers ansvar at de ansatte i virksomheten har kompetanse og riktig hjelpemidler for å ivareta sikkerheten på arbeidsplassen.

Dette kurset er spesielt rettet mot akvakulturnæringen, og er utformet for å tilfredsstille kravene i Global G.A.P-standarden. Etter endt kurs vil du ha kunnskap om hva global G.A.P-standarden er, hvordan du sikrer trygg bruk av kjemikalier i din virksomhet, hvilke krav som stilles til lagring og oppbevaring av kjemikalier, hvilke lover og forskrifter som omfatter kjemikalier, samt rapporterings- og loggføringskrav.

Trykk her for å se video

Kursinnhold

Kurset er bygd opp av 8 separate leksjoner som omhandler ulike tema, direkte knyttet til læringsmålene. Leksjonene inneholder video, bilder, støttetekst og spørsmål som bidrar til økt læringsutbytte for kursdeltagerne.

Læringsmål

  • Du skal kunne vite hva Global G.A.P.-standarden er, hvordan den er bygd opp og hva den sier om krav til kursing i kjemikaliehåndtering. I tillegg skal du ha en oversikt over lover og forskrifter som omhandler kjemikalier, samt bruken av disse.

  • Du skal kunne gjøre en risikovurdering av kjemikaliebruken og om nødvendig gjøre tiltak som minimerer risiko

  • Du skal vite hvordan du kartlegger helsefaren til kjemikalier, hvordan de er merket og hva et sikkerhetsdatablad inneholder av informasjon

  • Du skal ha kjennskap til hvilke typer av verneutstyr du kan bruke for å beskytte deg mot kjemikalieeksponering

  • Du skal ha oversikt over hvilke krav til førstehjelpsopplæring som stilles

  • Du skal kunne lagre og oppbevare kjemikalier på en tilfredsstillende måte, og håndtere kjemikalieavfall

  • Du skal ha oversikt over regelverk knyttet til bruk av legemidler og hvilke krav som stilles til de som skal ta i bruk legemidler

Målgruppe

Alle ansatte på matfiskanlegg, settefiskanlegg, servicebåter og mannskap på båter i støttefunksjoner ved operasjoner som innebærer bruk av kjemikalier og legemidler.

 

 

MarinHelse AS

MarinHelse AS


MarinHelse AS er en kunnskapsbedrift med fokus på regionale og nasjonale helseutfordringer. Vi samarbeider med de fleste aktørene innenfor fiskeoppdrett i Nord-Norge, i tillegg til at vi bistår med vår kompetanse til flere selskaper i Midt-Norge, samt internasjonalt. MarinHelse AS er per i dag den største fiskehelsetjenesten i Nord-Norge med 19 ansatte fordelt på fem kontorer i regionen: Tromsø, Lyngseidet, Finnsnes, Alta og Harstad.

Vår visjon

Vår visjon er å være en innovativ og engasjert kunnskapsbedrift med oppdrettsmiljø, fiskehelse og fiskevelferd i fokus, og gjennom vår kompetanse og erfaring bidra til en bærekraftig oppdrettsnæring.